Wanneer appt u de buurt?

WhatsApp Buurtpreventiegroepen zijn extra ogen en oren voor de politie.
Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kunt u eenvoudig via uw WhatsApp groep een melding maken. Op die manier is iedereen bij u in de buurt direct op de hoogte.

U ziet een inbreker?
Bel dan direct 1-1-2 en plaats vervolgens een melding in uw WhatsApp groep, zo vergroten we samen de pakkans!

Maar, is het wel een inbreker, of?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Het belangrijkste om op te letten, is gedrag. U weet zelf wat ‘normaal’ gedrag is in uw wijk. De tijden en plaatsen dat er bekende, of juist onbekende mensen langslopen. De routes die gereden en gefietst worden. Plekken waar je stilstaat of normaal gesproken doorloopt. Daardoor valt gedrag dat afwijkt extra op. Wanneer u het zogenoemde onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt, kunt u 1-1-2 bellen.

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren – als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig – een huis: maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.

Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar binnen kijken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of een steen verstoppen (om later te gebruiken).

Wat kunt u doen?
Ziet u één of meer van dit soort gedragingen, dan kunt u bijvoorbeeld deze persoon aanspreken.
Vragen of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal uw aandacht het onaantrekkelijk maken om nog in te breken. Durft u dit niet, of heeft u er een slecht gevoel bij, dan belt u 1-1-2. U geeft door wat u ziet en de politie kan dan komen en misschien een inbraak voorkómen. Bovendien is in sommige gevallen het plegen van voorbereidingen voor een inbraak ook al strafbaar. En een inbreker die vast zit, kan niet inbreken!

Wat wil de politie weten?
Belangrijke dingen om door te geven aan de politie zijn: (ingeschatte) leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel, bijzondere of opvallende kenmerken zoals een tatoeage, kleding, eventueel vervoersmiddel (merk, model, kleur en kenteken), of iemand alleen is of samen met anderen, of iemand bijvoorbeeld een tas of een ander voorwerp bij zich heeft. Bel dus 1-1-2. We komen liever een keer voor niets, dan een keer te weinig!

1-1-2 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt regelmatig dat buurtbewoners getuige zijn geweest van de voorbereiding hiervan. Zij zagen dat de situatie afweek van de norm maar belden de politie niet, omdat zij bang waren dat het ‘toch niets was’. U hoeft niet bang te zijn dat de politie direct met sirene en zwaailicht eraan komt. De centralist die de 1-1-2-melding aanneemt zal u vragen wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten erheen te laten gaan.

1-1-2 bellen heeft zin!
Een belangrijk deel van de (heterdaad)aanhoudingen die de politie doet, is na 1-1-2-meldingen van burgers!
Het aanhouden van een inbreker op heterdaad is zoveel gunstiger dan een inbraak achteraf oplossen. Niet alleen voor het (potentiële) slachtoffer van de inbraak, maar ook voor de politie. Het is moeilijk om inbraken op te lossen, zeker als er geen getuigen of sporen van de inbreker zijn.

Bron: www.politie.nl

Alarm of gesprek?

WhatsApp Buurtpreventiegroepen zijn nu enige tijd actief, maar het blijkt soms toch moeilijk om de groep alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld is: Het alarmeren van de mede-buurtbewoners, wanneer hun hulp en actie direct nodig is.

Sommige groepen hebben voor de overige berichten een tweede groep opgestart. Anderen hebben hiervoor een eigen facebook pagina, gebruiken de buurt-App 'Nextdoor', of hebben een nog andere manier om onderling te communiceren.
Op de groepspagina staat vermeld of er een dergelijke mogelijkheid voor uw groep is opgezet. Op deze manier kunt u ook meldingen en berichten delen over alle overige niet-urgente zaken omtrend de veiligheid in de buurt.

Heeft u geen interesse in deze overige gesprekken? Niets is verplicht, maar onthoudt wel dat de WhatsApp buurtpreventiegroep alleen voor ALARM situaties gebruikt dient te worden.

De ALARM groepen werken via de SAAR methode:

  • S = Signaleer - U ziet een verdachte situatie.
  • A = Alarmeer 1-1-2 - Schakel direct de politie in.
  • A = App - Vertel anderen wat de melding is en dat 1-1-2 al gebeld is. Iedereen kan nu mee signaleren.
  • R = Reageer - ...door van een veilige afstand te observeren. Geef relevante aanvullingen door aan 1-1-2 en aan de groep.

Dus:

  • App alleen als directe actie van uw buurtbewoners nodig is.
  • Houdt rekening met het tijdstip waarop u appt. Midden in de nacht bijvoorbeeld alleen bij echte urgentie in de eigen wijk; Overdag worden door de beheerders bijvoorbeeld ook berichten doorgeplaatst uit aangrenzende groepen.
  • Houdt de berichten kort en geef de volledige informatie in één bericht. Meld ook dat u 1-1-2 al gebeld heeft.
  • Reageer in de groep alleen als u iets aan te vullen heeft wat voor iedereen van belang kan zijn; Doe dit dan ook weer via de SAAR methode, dus eerst 1-1-2 bellen, daarna de groep Appen.

Geen alarm, maar wel iets te melden?
Gebruik dan de andere methode om met uw wijkgenoten in contact te komen!