WhatsApp Groepen

WhatsApp is een berichten applicatie (app) die sinds een aantal jaar erg vaak gebruikt wordt voor buurtpreventie. De WhatsApp Groepen zijn bedoelt om samen een oogje in het zeil te houden en bestaan uitsluitend uit vrijwilligers die zich inzetten voor veiligheid. Zoals u misschien wel eens heeft vernomen in de media zijn deze groepen erg effectief en daalt daarmee de criminaliteit.

De leden van een WhatsApp Groep zijn alert op verdachte situaties in de buurt waar zij wonen of werken. Bij een verdachte situatie alarmeren zij de politie en schakelen daarna de andere leden in via de WhatsApp.
De melding word gedaan volgens de S.A.A.R. theorie.

In de gemeente Stichtse Vecht is de eerste WhatsApp Groep in 2014 opgericht in samenwerking met de Politie Stichtse Vecht en de gemeente Stichtse Vecht. Beide moedigen ze dit burgerinitiatief aan. Inmiddels zijn er in elke plaats binnen de gemeente Stichtse Vecht wel één of meerdere WhatsApp Groepen actief.

Hoe creëren we een veiligere omgeving?

Samenwerken dat is het sleutelwoord!
Doordat u als bewoner in uw eigen wijk als geen ander weet, welke personen of voertuigen er wel in de wijk thuis horen en welke niet, heeft u al een streepje voor. Natuurlijk komt u wel vaker personen of voertuigen tegen in uw wijk die u niet kent. Meestal is het visite voor de buren of zijn het mensen van een bedrijf die op huisbezoek gaan. Maar soms komen er mensen in de wijk of staat er een voertuig in uw wijk waarbij u het gevoel heeft dat het ergens niet helemaal klopt.

Wat er dan niet klopt, dat weet u vaak dan nog niet. U kunt uw vinger er niet opleggen, maar die persoon blijft bijvoorbeeld wel erg lang voor iemands deur staan, of kijkt wel erg geïnteresseerd in de woningen of in de auto’s. Ook worden er wel eens tassen met gereedschappen in struiken of in steegjes of donkere onopvallende plekken in de buurt verstopt.

Ziet u een dergelijke situatie?
Meld het dan!

Verdacht persoon of voertuig?

Wat moet u nu doen als u een verdacht persoon of voertuig ziet in uw wijk, die u niet kent maar u wel een akelig gevoel bezorgd? Uiteraard belt u dan meteen 1-1-2. U krijgt dan iemand van de meldkamer aan de telefoon. U legt uit wat u gezien heeft en geeft een zo goed mogelijk signalement van de persoon en/of het voertuig. De medewerker van de meldkamer zal dit doorgeven aan de politie. De politie onderneemt graag actie, want zij willen weten wat die persoon doet in uw wijk. De melding wordt volgens de SAAR theorie afgehandeld.

Wat is de SAAR theorie en hoe werkt het?

SAAR staat voor:

  • S – Signaleren
  • A – Alarmeren
  • A – Appen
  • R – Reageren

De eerste twee stappen hebben we in de vorige alinea kunnen lezen, namelijk het Signaleren en het Alarmeren. Als lid van de WhatsApp-groep volgt u ook de volgende twee stappen:

Nadat u 1-1-2 gebeld heeft, appt u wat u net gemeld heeft aan de meldkamer naar alle leden van de groeps-app. Dit is de tweede A in de SAAR theorie.

Met de R van Reageren wordt bedoeld dat u de persoon en/of voertuig in kwestie op afstand in de gaten houdt en de groep informeert door middel van een app-bericht te versturen als de persoon en/of het voertuig in kwestie zich verplaatst. Als de politie ter plaatse komt, dan kan er meteen verteld worden waar de persoon en/of het voertuig in kwestie zich bevindt.

Kunt u als lid van de WhatsApp-groep ook ingezet worden als de politie dat nodig acht?

Ja, dat kan! De politie kan opzoek zijn naar een perso(o)n(en) en/of voertuig(en) en hebben daar soms wat meer ogen voor nodig. Als de politie behoefte heeft aan meer ogen in de wijk wordt dat gemeld bij de contactpersoon van de WhatsApp-groep en die zal de oproep appen naar alle leden van de WhatsApp-groep. Verder werkt het hetzelfde als de SAAR theorie. Het enige verschil is dat de melding nu vanuit de politie komt en niet vanuit de burger.

Vrijwillig of verplicht?

Het lid zijn van de WhatsApp-groep is uitsluitend op vrijwillige basis.
U bent ook niet verplicht om in actie te komen bij een melding van uw medeburger of de politie.

Zijn er voorwaarde aan verbonden?

Om lid te kunnen worden van een WhatsApp-Buurtpreventie-groep moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • De minimale leeftijd is 21 jaar
  • U bent woonachtig in het gebied van de WhatsApp-groep
  • U gaat akkoord met de huisregels (via het aanmeldformulier) en geeft toestemming voor controle en verwerking van alle gegevens

Om de controle te doen zal er naar persoonlijke gegevens worden gevraagd, u kunt er vanuit gaan dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt en uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt wordt.

Hoe kan ik mij opgeven en/of meer informatie krijgen?

  • Bent u enthousiast geworden en wilt u deel uit maken van de WhatsApp-groep? Geef u dan op!
  • Bent u nog niet helemaal overtuigd of is iets nog niet helemaal duidelijk? Stel gerust uw vraag!
  • Wilt u zich regelmatiger en intensiever inzetten voor de veiligheid in uw wijk? U kunt zich ook aansluiten bij een signaleringsteam!

In alle bovenstaande gevallen kunt u gebruik maken van de aanmeldings- en contactformulieren op deze website.

Tot slot…

Wij hopen u te mogen verwelkomen als lid van een WhatsApp-groep en/of als lid van een Buurtsignaleringsteam. Samen met u kunnen wij Stichtse Vecht nog veiliger maken, door samen te werken tussen burger, gemeente en politie!

Geef misdaad ook in Stichtse Vecht geen kans!