Buurtpreventie Stichtse Vecht

Deze website geeft een overzicht van de diverse buurtpreventie initiatieven die de gemeente Stichtse Vecht rijk is.
Naast de Buurtsignaleringsteams, die wekelijks in de wijken een oogje in het zeil houden, zijn er inmiddels ook vele WhatsApp Buurtpreventie groepen actief.

Op deze website vindt u alle informatie over het aansluiten bij een groep, de gebruikelijke huisregels, en zelfs over het opstarten van een nieuwe groep, als deze nog niet in uw buurt actief is.

Samenwerken aan Veiligheid

De inbraakcijfers dalen in Stichtse Vecht en dat is heel goed nieuws!
Mede dankzij de Signaleringsteams en de WhatsApp-groepen die in de Stichtse Vecht actief bezig zijn. Om dit succes voort te zetten wordt er natuurlijk altijd gezocht naar nieuwe vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten want elke inbraak of poging tot inbraak is er één te veel.

Onder info kunt u lezen hoe deze groepen te werk gaan.